Cette version de votre navigateur n'est plus supportée. Notre site peut présenter des défauts d'affichage si vous ne mettez pas à jour votre navigateur.
Mariska van Heerde

Mariska van Heerde

Huisarts

Huisartsenpraktijk Van Heerde

De Tourton Bruynsstraat 9

Voor de verwerking van de herhaalvoorschriften maken wij gebruik van de dienstverlening van Doctena.
Doctena heeft voldoende maatregelen getroffen om uw privacy en de veiligheid en de betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling te waarborgen. Zij is verplicht om alle gegevens die in het onlinebestelformulier worden ingevuld, geheim te houden. Wij hebben dit in een verwerkingsovereenkomst met Doctena vastgelegd.

E-voorschrift

Informatie patiënt
 
x
Recept nr.1

Geef a.u.b. aan waarom een herhaling van het geneesmiddel noodzakelijk/wenselijk is.
Meld eventuele bijwerkingen van deze medicatie en veranderingen in uw medicatiegebruik en gezondheidstoestand.

x
Recept nr.2

Geef a.u.b. aan waarom een herhaling van het geneesmiddel noodzakelijk/wenselijk is.
Meld eventuele bijwerkingen van deze medicatie en veranderingen in uw medicatiegebruik en gezondheidstoestand.

x
Recept nr.3

Geef a.u.b. aan waarom een herhaling van het geneesmiddel noodzakelijk/wenselijk is.
Meld eventuele bijwerkingen van deze medicatie en veranderingen in uw medicatiegebruik en gezondheidstoestand.

x
Recept nr.4

Geef a.u.b. aan waarom een herhaling van het geneesmiddel noodzakelijk/wenselijk is.
Meld eventuele bijwerkingen van deze medicatie en veranderingen in uw medicatiegebruik en gezondheidstoestand.

x
Recept nr.5

Geef a.u.b. aan waarom een herhaling van het geneesmiddel noodzakelijk/wenselijk is.
Meld eventuele bijwerkingen van deze medicatie en veranderingen in uw medicatiegebruik en gezondheidstoestand.

U bereikte maximale hoeveelheid recepten.

Nog een recept invoeren